Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Rheoliadau Oedran

O dan y rheoliadau GDPR newydd, dydyn ni ddim yn gallu derbyn gwybodaeth gan blant o dan 13 oed. Os ydych chi o dan 13 oed ac angen help i dynnu cynnwys niweidiol ar-lein gofynnwch i’ch rhiant neu warcheidwad lenwi’r ffurflen hon ar eich rhan.

Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn wasanaeth sydd wedi cael ei ariannu i gefnogi dinasyddion y DU, yn y DU. Mae gan y rheini sy’n gweithio ar y llinell gymorth hawl i gael eu trin gyda chwrteisi a pharch. Nid yw’r Llinell Gymorth yn goddef unrhyw fath o gamdriniaeth yn erbyn ei staff gan ddarpar gleientiaid ac mae’n cadw’r hawl i beidio ag ymateb a neu rwystro unrhyw gyswllt os yw'n credu bod ymddygiad darpar gleient o’r natur yma.

Dim ond drwy’r Saesneg mae cefnogaeth ar gael ar y safle yma, felly llenwch y ffurflen isod yn Saesneg.

Bwrw ymlaen i’r ffurflen

Gwybodaeth Amdanoch

Gallwch ddefnyddio ffugenw os ydych chi'n dymuno

Bydd hyn yn ein galluogi ni i gysylltu â chi am eich problem

Eich oed/oed y person rydych yn ei gefnogi

Gwybodaeth am y Broblem

Peidiwch â chynnwys dolen at unrhyw ddelweddau o Gam-drin Plant.Riportiwch yma

Ymateb y Platfform

 
Dewis Ffeil

Dylech lwytho sgrinlun neu ddogfen i fyny sy'n dangos unrhyw ymateb gan y platfform. Os mai dim ond testun sydd gennych, defnyddiwch y blwch isod

Telerau Gwasanaeth

Yn ôl Dechrau o'r dechrau

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below