Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Arall

Os nad ydych yn gallu gweld y platfform lle mae’r cynnwys niweidiol wedi’i leoli ar y dudalen flaenorol gallai hyn fod oherwydd nad oes gennym bartneriaeth â’r gwasanaeth hwn eto. Mae’n bosibl hefyd fod hynny oherwydd bod materion eraill yn ymwneud â riportio i blatfformau penodol. Er hyn, os ydych wedi darganfod cynnwys niweidiol ar blatfform ar wahân i’r rhai a restrir ar y dudalen flaenorol, llenwch ein dewin riportio isod a chawn weld beth allwn ni ei wneud.

Rheoliadau Oed

O dan y rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) newydd ni allwn dderbyn gwybodaeth gan blant o dan 13 oed. Os wyt ti o dan 13 a bod angen help arnat ti i dynnu cynnwys niweidiol ar-lein, dylet ofyn i’th riant neu’th  warcheidwad lenwi’r ffurflen isod ar dy ran.

Parhau i'r ffurflen

Gwybodaeth Amdanoch

Gallwch ddefnyddio ffugenw os ydych chi'n dymuno

Bydd hyn yn ein galluogi ni i gysylltu â chi am eich problem

Your age/age of the person you're supporting

About The Issue

Dywedwch wrthym ar ba blatfform oedd y cynnwys niweidiol

Gwybodaeth am y Broblem

Peidiwch â chynnwys dolen at unrhyw ddelweddau o Gam-drin Plant.Riportiwch yma

Ymateb y Platfform

 
Dewis Ffeil

Dylech lwytho sgrinlun neu ddogfen i fyny sy'n dangos unrhyw ymateb gan y platfform. Os mai dim ond testun sydd gennych, defnyddiwch y blwch isod

Telerau Gwasanaeth

Yn ôl Dechrau o'r dechrau

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below