Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Pwy ydym ni?

  1. Hafan
  2. Pwy ydym ni?

Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn cael ei ddarparu gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ac yn cael ei weithredu gan SWGfL.

Pam allwn ni helpu?

Mae gennym brofiad o redeg dwy linell gymorth lwyddiannus, sef y Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein i Weithwyr Proffesiynol a’r Llinell Gymorth Pornograffi Dial. Mae’r profiad hwn wedi’n galluogi i ddatblygu set unigryw o sgiliau, dealltwriaeth a chysylltiadau â diwydiant i ddarparu cymorth arbenigol.

Buom yn astudio canllawiau cymunedol nifer o wahanol blatfformau er mwyn canfod pa fathau o gynnwys sy’n debygol o fod yn groes i’r telerau. Rydym wedi gweithio’n galed i greu platfform diogel ac effeithiol i riportio cynnwys niweidiol.

Mae rhai mathau o gynnwys na all Riportio Cynnwys Niweidiol gynnig cymorth mewn cysylltiad â nhw. Mae hyn oherwydd bod gwasanaethau arbenigol, pwrpasol yn bodoli’n barod – er enghraifft, Action Counters Terrorism. Darllenwch yr adran Cyngor ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y mathau hyn o niwed a dod o hyd i gyfarwyddiadau syml a chlir ynglŷn â beth i’w wneud er mwyn dod o hyd i’r cymorth gorau.

Am Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU

Mae Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU yn bartneriaeth rhwng tri sefydliad arweiniol sy’n rhannu’r un nod – hybu defnydd diogel a chyfrifol o dechnoleg i bobl ifanc.  Penodwyd y bartneriaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd fel y Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel ar gyfer y DU ym mis Ionawr 2011 ac mae’n un o 31 Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y rhwydwaith Insafe.

Ewch i Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU

Am SWGfL

Mae SWGfL yn un o bartneriaid Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, consortiwm sy’n gweithio er mwyn sicrhau mai’r DU yw’r lle mwyaf diogel yn y byd i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae SWGfL yn elusen sydd wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau rhyngrwyd i gadw pobl yn ddiogel ar-lein ers degawdau. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi datblygu protocolau sy’n ein galluogi i gyfryngu rhwng achwynwyr a’r darparwyr i geisio datrys y mater a chael gwared ar unrhyw gynnwys niweidiol sydd ar y platfform.

Ewch i SWGfL

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below