Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Ffugio bod yn rhywun arall

Mae hyn yn digwydd pan fydd rhywun yn cymryd arno ei fod yn rhywun arall, er mwyn aflonyddu arno neu ei dwyllo. Gall hefyd gynnwys ymddygiadau fel creu cyfrifon ffug, neu herwgipio cyfrifon, fel arfer â’r bwriad o dargedu unigolyn.

Darganfyddwch isod sut i riportio i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml bod rhywun yn ffugio bod yn rhywun arall:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below