Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynnig Abwyd

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cynnig Abwyd

Mae cynnig abwyd yn fath o ffugio bod yn rhywun arall, ond yn wahanol i dorri rheolau eiddo deallusol, mae’n ymwneud â’r unigolyn, yn hytrach na sefydliad neu fusnes. Mewn achos cyffredin o gynnig abwyd bydd un unigolyn yn defnyddio delweddau unigolyn arall i greu “proffil ffug” tebyg, weithiau er mwyn achosi gofid, a dro arall dim ond er mwyn rhoi cynnig ar hunaniaeth gwahanol. Mae cynnig abwyd hefyd yn gyffredin mewn ‘sgamiau rhamant’ ar-lein. Yma, bydd yr unigolyn yn creu proffil caru ffug, a hynny’n aml er mwyn manteisio’n ariannol ar ei ddioddefwyr.

Yn gyffredinol, mae unrhyw fath o ffugio bod yn rhywun arall, gan gynnwys cynnig abwyd, yn annerbyniol ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol, a gellir ei riportio fel ffugio bod yn rhywun arall neu darfu ar breifatrwydd. Twitter yw un o’r ychydig blatfformau sy’n caniatáu math o ffugio bod yn rhywun arall: parodi. Mae hyn yn cael ei ganiatáu dim ond os yw’r cyfrif yn dangos yn glir i ddilynwyr mai parodi ydyw ac nid cyfrif go iawn. Mae gan y Frenhines, er enghraifft, lawer o gyfrifon parodi.

Riportio Cynnig Abwyd

Darganfyddwch isod sut i riportio cynnig abwyd i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: