Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Mae Rhywun yn fy Mlacmelio Ar-lein

  1. Bygythiadau
  2. Mae rhywun yn fy mlacmelio i ar-lein

Os ydych wedi clicio ar yr erthygl hon efallai eich bod yn meddwl 'Beth yw blacmel ar-lein'? Gall blacmel ar-lein, sydd hefyd yn cael ei alw’n seiberflacmel, gynnwys bygythiadau neu orfodaeth sy’n cael ei gwneud drwy blatfform cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Facebook, WhatsApp neu Google Hangouts. Un o’r mathau mwyaf cyffredin o flacmel ar-lein yw blacmel rhywiol, lle mae rhywun yn bygwth datgelu lluniau neu fideos personol ohonoch ar-lein (enw arall ar hyn yw camddefnyddio delweddau personol).

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth sy’n digwydd i chi, efallai y byddwch yn meddwl 'beth alla i ei wneud os oes rhywun yn fy mlacmelio ar-lein'? Os oes rhywun yn eich blacmelio ar-lein mae pethau y gallwch eu gwneud i’w atal neu ei stopio. Nid yw blacmel yn cael ei oddef ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a gellir ei riportio’n uniongyrchol i’r platfformau hyn.

Os ydych yn dioddef blacmel rhywiol gallwch hefyd gael help gan y Llinell Gymorth Pornograffi Dial.

Yn olaf, efallai y byddwch hefyd yn gofyn cwestiynau fel hyn i chi eich hun: Ydy bygwth rhywun ar-lein yn drosedd? Ac alla i riportio blacmel ar-lein i’r heddlu? Mae blacmel ar-lein, gan gynnwys blacmel rhywiol, yn drosedd, ac mae’n anghyfreithlon. Dylech riportio blacmel ar-lein i’r heddlu ar 101.

Darganfyddwch isod sut i riportio blacmel i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below