Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Gorfodi'r Gyfraith

  1. Cyngor
  2. Gorfodi’r Gyfraith

Pan fydd yr heddlu’n ymchwilio i honiad efallai y bydd angen iddynt ofyn am ragor o wybodaeth am gyfrifon defnyddwyr ar blatfformau penodol. Mae gan y rhan fwyaf o’r safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml ganllawiau penodol ar gyfer ceisiadau o’r fath.

Gellid gwneud ceisiadau rhyngwladol am wybodaeth am ddefnyddwyr dan y Cytuniad Cymorth Cyfreithiol Cydfuddiannol (MLAT) neu dan y Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio.

Darganfyddwch isod sut i gyflwyno ceisiadau gorfodi’r gyfraith i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below