Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Gorfodi'r Gyfraith

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cyngor Pellach
  4. Gorfodi’r Gyfraith

Pan fydd yr heddlu’n ymchwilio i honiad efallai y bydd angen iddynt ofyn am ragor o wybodaeth am gyfrifon defnyddwyr ar blatfformau penodol. Mae gan y rhan fwyaf o’r safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml ganllawiau penodol ar gyfer ceisiadau o’r fath.

Gellid gwneud ceisiadau rhyngwladol am wybodaeth am ddefnyddwyr dan y Cytuniad Cymorth Cyfreithiol Cydfuddiannol (MLAT) neu dan y Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio.

Darganfyddwch isod sut i gyflwyno ceisiadau gorfodi’r gyfraith i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: