Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Analluogrwydd

  1. Cynnwys Niweidiol Arall
  2. Analluogrwydd

Weithiau mewn bywyd, mae’n bosibl y bydd pobl yn methu â gweithredu fel y byddent yn gwneud fel arfer a/ neu y byddant yn gwneud pethau nad ydynt yn bwriadu eu gwneud oherwydd salwch meddwl. Mewn achosion lle mae safle rhwydweithio cymdeithasol yn dibynnu ar y dioddefwr i riportio’r broblem, yn hytrach na rhywun arall sy’n bresennol, gall hyn arwain at broblemau wrth brosesu adroddiadau os yw’r dioddefwr yn methu â chyflwyno adroddiad ei hun. Wedi dweud hynny, mae’r rhan fwyaf o’r rhwydweithiau cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml yn cydnabod ei bod yn bosibl na all hyn ddigwydd yn achos analluogrwydd ac maent wedi gweithredu polisïau sy’n caniatáu i bobl eraill (e.e. gwarcheidwaid cyfreithiol) wneud adroddiadau ar ran personau sydd wedi’u hanalluogi. Defnyddir y polisïau hyn hefyd pan fydd angen i ddefnyddiwr riportio cynnwys lle mae’r person dan sylw wedi marw.

Cyflwyno Ceisiadau Analluogrwydd

Darganfyddwch isod sut i gyflwyno cais analluogrwydd i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below