Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynnwys Hunan-niweidio neu Hunanladdiad

Nid yw’r rhan fwyaf o blatfformau’n caniatáu unrhyw gynnwys sy’n annog, yn cyfarwyddo neu’n mawrygu hunan-niwed neu hunanladdiad. Mae gan rai platfformau brosesau ar gyfer diogelu defnyddwyr sy’n edrych ar y math hwn o gynnwys neu’n ei rannu.

Os oes gennych broblemau iechyd meddwl a bod arnoch eisiau siarad â rhywun yn annibynnol, gall y Samariaid helpu.

Darganfyddwch isod sut i riportio cynnwys am hunan-niwed neu hunanladdiad i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below