Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynigion Rhywiol Digroeso

Yn aml iawn mae hyn yn gam-drin sy’n seiliedig ar rywedd, a gall fod ar ffurf iaith â gogwydd rywiol iawn neu negeseuon mynych na ofynnwyd amdanynt, sy’n aml o natur rywiol. Ni fydd y person sy’n anfon y negeseuon yn meddwl a yw’r person arall eisiau derbyn y cynigion hyn.

Darganfyddwch isod sut i riportio cynigion rhywiol digroeso i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below