Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Bygythiadau

Mae 2 fath o fygythiad:

1. Damcaniaethol.

Gallai hyn olygu mynegi anghytundeb drwy wneud bygythiadau nad ydynt yn ddifrifol, ac sy’n annhebygol iawn o gael eu cyflawni. Ni fyddai’r rhain fel arfer yn mynd yn groes i safonau cymunedol ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, oni bai fod ffactorau eraill i’w hystyried.

2. Credadwy.

Pan fo bygythiad yn achosi perygl mewn bywyd go iawn, gan achosi risg o niwed ar unwaith i rywun, e.e. bygythiad i fywyd. Dylech bob amser riportio’r mathau hyn o fygythiadau fel mater brys i’r heddlu. Gallai bygythiadau eraill o’r fath gynnwys datgelu ymddygiad rhywun heb gydsyniad (owtio) er mwyn ei flacmelio. Gallent gael eu defnyddio er mwyn gorfodi rhywun i wneud rhywbeth nad yw eisiau ei wneud, e.e. anfon delwedd bersonol neu ymddygiad arall y gallai fod yn edifar ohono yn nes ymlaen.

Darganfyddwch sut i riportio bygythiadau i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a ddefnyddir yn aml isod:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below