Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Bwlio neu Aflonyddu

Gall hyn gynnwys iaith niweidiol sy’n targedu unigolyn neu grŵp o bobl, trolio, taenu sïon a chau pobl allan o gymunedau ar-lein. Yn achos aflonyddu, mae’r bygythiad yn cael ei ailadrodd ac mae wedi’i fwriadu er mwyn achosi gofid. Dylid riportio aflonyddu sy’n digwydd dro ar ôl tro i’r heddlu.

Darganfyddwch isod sut i riportio bwlio neu aflonyddu i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below