Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Sut mae riportio cynnwys amhriodol ar YouTube Kids

Riportio fideos amhriodol

Mae ein timau'n cymryd camau mawr i sicrhau amgylchedd teulu-gyfeillgar yr ap YouTube Kids. Ond, os byddwch chi'n dod ar draws cynnwys amhriodol, fflagiwch y fideo i ni allu ei hadolygu:

  1. Ewch i dudalen Watch y fideo rydych chi eisiau ei riportio.
  2. Tapiwch More (...) yng nghornel frig y chwaraewr fideo.
  3. Tapiwch Report
  4. Dewiswch y rheswm dros riportio'r fideo (Delweddau amhriodol, Synau amhriodol or Arall). 

Mae fideos sydd wedi'u fflagio yn cael eu hadolygu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a byddan nhw'n cael eu tynnu oddi ar ap YouTube Kids os oes angen. 

Yn ôl Dechrau o'r dechrau

Help us help you better

A short external survey will take less than five minutes of your time and help us be better:

Give Feedback