Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Safbwynt Instagram ar Ffugio bod yn Rhywun Arall

Safbwynt Instagram ar Ffugio bod yn Rhywun Arall

Mae Instagram yn cymryd diogelwch o ddifri. Pe bai rhywun yn creu cyfrif Instagram gan gymryd arno mai chi ydyw, gallwch riportio hynny. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth y gofynnir amdani, gan gynnwys llun o’ch dogfen adnabod.

Ni fydd Instagram yn ymateb i adroddiadau a anfonir ato oni bai fod yr adroddiad gan y person y mae rhywun yn defnyddio’i fanylion, neu gynrychiolydd y person hwnnw (e.e. rhiant). Os ydych yn adnabod unigolyn y mae person arall yn defnyddio’i fanylion, anogwch yr unigolyn hwnnw i riportio’r mater.

Os oes gennych gyfrif, cliciwch yma i riportio’r achos o ffugio bod yn rhywun arall

Os nad oes gennych gyfrif cliciwch yma i riportio’r achos o ffugio bod yn rhywun arall

Yn ôl Dechrau o'r dechrau