Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Gwelir isod ddolenni i Ganllawiau Cymunedol Instagram a fydd yn eich helpu i wneud adroddiad

Rhestr Wirio Instagram

Yn ôl Dechrau o'r dechrau