Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Ffugio bod yn Rhywun Arall

Ffugio bod yn rhywun arall 

Peidiwch â chamarwain neu ddrysu darllenwyr drwy gymryd arnoch eich bod yn rhywun arall, neu gymryd arnoch eich bod yn cynrychioli sefydliad er nad ydych. Nid ydym yn dweud na chewch gyhoeddi parodi neu ddychan – ond ceisiwch osgoi cynnwys sy’n debygol o gamarwain darllenwyr ynglŷn â’ch gwir hunaniaeth.

Cliciwch yma i riportio achos o ffugio bod yn rhywun arall ar Blogger

Yn ôl Dechrau o'r dechrau