Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Mae gwybodaeth isod a fydd yn eich helpu i gyflwyno adroddiad

Gwybodaeth am riportio

Os oes gennych bryder ynglŷn ag URL penodol, neu ynglŷn â gwybodaeth arall sydd mewn canlyniadau chwilio, gallwch riportio eich pryder i Bing. Ni fydd riportio pryder yn arwain o reidrwydd at dynnu URL o ganlyniadau chwilio. Dim ond mewn amgylchiadau ac amodau penodol y bydd Bing yn tynnu canlyniadau chwilio oddi yno, a hynny rhag cyfyngu ar fynediad defnyddwyr Bing at wybodaeth berthnasol.

Nid yw Bing yn rheoli’r cynnwys y mae gwefannau’n eu cyhoeddi na’r cynnwys sy’n ymddangos yng nghanlyniadau chwilio Bing. Er mwyn gwneud yn siŵr bod cynnwys yn cael ei ddileu o ganlyniadau chwilio, eich opsiwn gorau yw cysylltu â gwefeistr y wefan a gyhoeddodd y cynnwys a gofyn iddo ei ddileu neu ei dynnu oddi yno. Hyd yn oed os yw Bing yn tynnu’r URL o ganlyniadau chwilio, bydd yn dal i fodoli a gellir ei ddarganfod drwy fynd yn syth i’r cyfeiriad gwe nes bydd y gwefeistr yn tynnu’r cynnwys oddi ar ei wefan.

Yn ôl Dechrau o'r dechrau