Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Ble mae’r cynnwys wedi cael ei bostio?

Cyn i chi riportio hyn i ni, mae’n hanfodol bwysig eich bod wedi riportio’r deunydd i’r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol yn uniongyrchol drwy eu sianelau ar-lein eu hunain (o leiaf 48 awr yn ôl). Gallwch gael gwybodaeth am sut i wneud hyn drwy glicio ar y tabiau isod: