Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cyngor am Gynnwys Niweidiol

Ein nod yw grymuso unrhyw un sydd wedi dod ar draws cynnwys niweidiol ar-lein i’w riportio drwy ddarparu gwybodaeth gyfredol am safonau cymunedol a dolenni sy’n arwain yn syth at y cyfleusterau riportio cywir ar draws nifer o blatfformau.

Ar y bar llywio ar y chwith fe welwch gyngor am riportio’r wyth math a ganlyn o niwed ar-lein:

Pam yr 8 math yma o niwed?

Fe wnaethon ni astudio canllawiau cymunedol sawl gwahanol blatfform a chanfod bod y mathau yma o niwed yn debygol o fynd yn groes i'w telerau. Rydyn ni hefyd yn gallu cynnig cyngor arbenigol ychwanegol a chymorth i riportio achosion o niwed, os oes angen.

Help us help you better

A short external survey will take less than five minutes of your time and help us be better:

Give Feedback