Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Ffugio bod yn rhywun arall

  1. Cyngor
  2. Ffugio bod yn Rhywun Arall

Mae hyn yn digwydd pan fydd rhywun yn cymryd arno ei fod yn rhywun arall, er mwyn aflonyddu arno neu ei dwyllo. Gall hefyd gynnwys ymddygiadau fel creu cyfrifon ffug, neu herwgipio cyfrifon, fel arfer â’r bwriad o dargedu unigolyn.

Darganfyddwch isod sut i riportio i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml bod rhywun yn ffugio bod yn rhywun arall:

Help us help you better

Test our new chatbot* and share your feedback.

*please note this is for testing purposes only and not a live support channel currently. If you or someone you are supporting are in immediate danger, please don't hesitate to contact the police dialling 999

Give Feedback