Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Twyll

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Twyll

Gall twyll gynnwys nifer o wahanol fathau o weithgareddau troseddol. Mae gan ActionFraud ganllaw defnyddiol iawn a all eich helpu i nodi pa dwyll sydd wedi effeithio arnoch chi. Ar y cyfan, bydd twyll yn cynnwys lefel o ddichell a fwriadwyd er mwyn helpu’r troseddwr i gael budd ariannol neu bersonol.

Gallwch hefyd riportio ymdrechion i gyflawni twyll, boed yn llwyddiannus ai peidio, i ActionFraud yma.

Riportio Twyll

Darganfyddwch isod sut i riportio twyll i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: