Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Sbam

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Sbam

Y negeseuon amherthnasol, diflas, na ofynnwyd amdanynt rydym weithiau’n eu derbyn drwy ebost, neu neges uniongyrchol, neu’n eu gweld ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol amrywiol. Fel arfer maen nhw’n cael eu hanfon at nifer fawr o ddefnyddwyr at ddibenion hysbysebu, gwe-rwydo a/neu ledaenu maleiswedd.

Bydd gan bob platfform cyfryngau cymdeithasol lwybr riportio ar gyfer sbam a gallwch hefyd riportio ymdrechion gwe-rwydo i ActionFraud.

Riportio Sbam

Darganfyddwch isod sut i riportio sbam i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: