Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Meithrin perthynas amhriodol

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Meithrin perthynas amhriodol

Mae meithrin perthynas amhriodol yn digwydd pan fydd rhywun yn datblygu cysylltiad emosiynol gyda phlentyn, ac yn ennill ei ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol, gan gynnwys cam-drin yn rhywiol, camfanteisio’n rhywiol neu fasnachu mewn plant. Gall hyn ddigwydd ar-lein neu all-lein.

Gall person wneud hyn drwy:

  • Gymryd arno ei fod yn rhywun arall
  • Prynu anrhegion
  • Gweithredu fel mentor
  • Seboni/ rhoi sylw i’r plentyn

Riportio

Mae meithrin perthynas amhriodol yn anghyfreithlon, a dylid riportio unrhyw amheuaeth neu ymdrech y gwyddys amdani i feithrin perthynas amhriodol i’r Asiantaeth Atal Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP).

Os yw person ifanc yn wynebu perygl uniongyrchol o niwed ffoniwch 999.

Bydd gan y rhan fwyaf o’r safleoedd rhwydweithio cymdeithasol cyffredin hefyd lwybrau riportio ar gyfer y math hwn o gynnwys:

Help us help you better

Test our new chatbot* and share your feedback.

*please note this is for testing purposes only and not a live support channel currently. If you or someone you are supporting are in immediate danger, please don't hesitate to contact the police dialling 999

Give Feedback