Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Hawliau Preifatrwydd

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Hawliau Preifatrwydd

Bydd gan y rhwydweithiau cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio amlaf lwybr riportio hawliau preifatrwydd pe bai rhywfaint o’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu heb eich cydsyniad. Y cwestiwn yw, beth yw data personol? At ddibenion rhwydweithio cymdeithasol gallai fod yn unrhyw ddogfen adnabod (pasbort, trwydded yrru) a manylion banc. Gallai gynnwys cyfeiriadau cartref a rhifau ffôn hefyd os nad ydynt ar gael i’r cyhoedd fel arall ar-lein ac yn rhan o ymgyrch aflonyddu barhaus.

Riportio Torri Rheolau Preifatrwydd

Darganfyddwch isod sut i riportio torri rheolau preifatrwydd i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: