Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cyswllt Digymell Anaddas i Blant

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cyswllt Digymell Anaddas i Blant

Gall derbyn delweddau cignoeth neu gynigion rhywiol digroeso gan ddieithryn ar-lein achosi trawma a chodi cywilydd.

Os byddwch yn derbyn cynigion rhywiol digroeso (ar ffurf testun neu ddelwedd) tynnwch eich hun allan o’r sgwrs, ac os bydd yn parhau, blociwch a riportiwch y sawl sy’n eu hanfon. Os ydych yn teimlo bod perygl i chi gael niwed cysylltwch â’r heddlu’n ddi-oed.

Riportio Cyswllt Digymell Anaddas i Blant

Darganfyddwch isod sut i riportio cynnwys digymell anaddas i blant i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: