Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Pethau i'w Cofio Wrth Riportio i'r Cyfryngau Cymdeithasol

  1. Cyngor
  2. Pethau i’w cofio wrth riportio i’r cyfryngau cymdeithasol

I ddechrau o leiaf, nid person fydd yn edrych ar eich adroddiad ond cyfrifiadur, a dyma pam y mae’n bwysig iawn eich bod yn dewis yr adroddiad iawn. Er enghraifft, pe bai rhywun yn ffugio bod yn chi ar Facebook a’ch bod chithau’n riportio’r cyfrif am fod yn gamdriniol/bygythiol, bydd y cyfrifiadur yn dechrau chwilio am iaith gamdriniol/fygythiol ar y dudalen. Mae’n ddigon posibl y gallai rhywun wneud i chi deimlo eich bod yn cael eich cam-drin/bygwth drwy greu cyfrif tebyg i chi, ond heb bostio unrhyw beth sy’n wrthrychol gamdriniol neu fygythiol. Felly, pan fydd y cyfrifiadur yn methu â dod o hyd i’r hyn rydych wedi dweud wrtho am chwilio amdano, bydd yn dweud nad yw’r cyfrif yn torri’r rheolau.

Ar y llaw arall, os bydd y cyfrif yn cael ei riportio fel cyfrif sy’n ffugio bod yn rhywun arall, o’r cyfrif y mae’n ei ffugio, rydych yn gofyn i’r cyfrifiadur chwilio am rywbeth hollol wahanol. Bydd y cyfrifiadur yn sganio’r ddau broffil ac yn gweld: ydyn, mae’r ddwy dudalen hyn yn defnyddio’r un delweddau / delweddau tebyg, mae’r cyfrif hwn wedi bod yn weithredol am 5 mlynedd a’r cyfrif arall am 5 diwrnod, mae’n ymddangos bod y cyfrif hwn wedi bod yn postio’n weddol anaml ers 5 mlynedd, tra mae’r cyfrif arall wedi postio 5 statws yn yr awr ddiwethaf. Drwy ddewis yr adroddiad cywir bydd y cyfrifiadur yn gwybod beth i chwilio amdano, a gall felly weithio’n llawer mwy effeithiol, gan ei gwneud hi’n llawer mwy tebygol y bydd algorithm ffugio bod yn rhywun arall Facebook yn cytuno â chi ac yn tynnu’r cyfrif ffug i lawr.

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below