Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Mae Rhywun yn fy Mwlio Ar-lein

  1. Cyngor
  2. Mae rhywun yn fy mwlio i ar-lein

Os bydd rhywun yn eich targedu ar-lein drwy ddweud pethau cas, trolio, taenu sïon neu eich cau chi allan, mae hyn yn cyfrif fel bwlio (neu 'seiberfwlio'). Gall bwlio ddigwydd ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol, fel Instagram, Facebook neu Roblox. Gallai bwlio ar-lein hefyd ddigwydd ochr yn ochr â cham-drin yn eich ysgol neu weithle, gan eich cyfoedion, eich pennaeth neu eich cydweithwyr.

Os ydych wedi profi unrhyw rai o’r uchod, efallai eich bod yn gofyn cwestiynau fel hyn i chi eich hun: Beth alla i ei wneud os oes rhywun yn fy mwlio ar-lein? Sut mae riportio bwlio ar-lein? Ac, ydy seiberfwlio yn torri’r gyfraith? Peidiwch â chynhyrfu! Rydyn ni yma i roi atebion i’r cwestiynau hyn. 

Yn gyntaf, os ydych yn cael eich bwlio ar hyn o bryd, mae lleoedd y gallwch droi atyn nhw i gael help a chefnogaeth. Nid yw bwlio’n cael ei oddef ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a gellir ei riportio yn uniongyrchol i’r platfformau hyn. Efallai y bydd y cyngor ar y ddolen hon yn ddefnyddiol i chi hefyd os ydych yn cael eich cyhuddo o fwlio.

Nid oes deddfwriaeth benodol yn ymwneud â seiberfwlio yn y DU. Er hyn, gallai rhai mathau o seiberfwlio gael eu hystyried yn aflonyddu neu'n iaith casineb. Mae’r rhain yn droseddau ac maen nhw’n anghyfreithlon. Dylech riportio aflonyddu neu iaith casineb i’r heddlu ar 101.

Darganfyddwch isod sut i riportio bwlio i’r safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below