Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cyngor i Rieni

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cyngor Pellach
  4. Cyngor i Rieni

Mae pryder ynglŷn â defnydd eich plentyn o’r cyfryngau cymdeithasol yn ddealladwy. Erbyn hyn mae gan y rhan fwyaf o’r platfformau cyfryngau cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml adrannau cyngor penodol ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid. 

Darganfyddwch ragor drwy ddilyn y dolenni isod: