Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Adroddiadau Tryloywder

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cyngor Pellach
  4. Adroddiadau Tryloywder

Mae adroddiadau tryloywder y platfformau mwyaf i’w gweld yma. Bwriad yr adroddiadau hyn yw dangos beth fydd yn digwydd pan dderbynnir adroddiadau am gynnwys niweidiol.