Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cyfrifon wedi'u Hacio

  1. Cyngor
  2. Cynnwys Niweidiol Arall
  3. Cyfrifon wedi’u Hacio

O bryd i’w gilydd gall cyfrif cyfryngau cymdeithasol neu gyfrif ebost gael ei ryng-gipio, gan faleiswedd neu gan rywun rydych yn ei adnabod. Os bydd hyn yn digwydd i chi, mae gan y rhan fwyaf o blatfformau broses adfer cyfrif y gallwch ei dilyn er mwyn cael rheolaeth yn ôl dros eich cyfrifon. Yn ogystal â dilyn y cyfarwyddiadau, byddem yn argymell adolygu cyfrineiriau ar gyfer pob cyfrif ar-lein rydych yn ei ddefnyddio, a newid y rhai sydd â’r un cyfrinair neu gyfrinair tebyg. Mae bob amser yn werth rhedeg meddalwedd sganio gwrthfeirysau a gwrthfaleiswedd ar ôl i hacio ddigwydd er mwyn sicrhau nad yw eich dyfais wedi cael ei heintio.

Riportio ac Adfer Cyfrifon wedi’u Hacio

Darganfyddwch isod sut i riportio ac adfer cyfrifon wedi’u hacio ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

Help us help you better

Test our new chatbot* and share your feedback.

*please note this is for testing purposes only and not a live support channel currently. If you or someone you are supporting are in immediate danger, please don't hesitate to contact the police dialling 999

Give Feedback