Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynigion Rhywiol Digroeso

  1. Cyngor
  2. Cynigion Rhywiol Digroeso

Yn aml iawn mae hyn yn gam-drin sy’n seiliedig ar rywedd, a gall fod ar ffurf iaith â gogwydd rywiol iawn neu negeseuon mynych na ofynnwyd amdanynt, sy’n aml o natur rywiol. Ni fydd y person sy’n anfon y negeseuon yn meddwl a yw’r person arall eisiau derbyn y cynigion hyn.

Darganfyddwch isod sut i riportio cynigion rhywiol digroeso i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml:

Help us help you better

Test our new chatbot* and share your feedback.

*please note this is for testing purposes only and not a live support channel currently. If you or someone you are supporting are in immediate danger, please don't hesitate to contact the police dialling 999

Give Feedback