Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynigion Rhywiol Digroeso

  1. Cyngor
  2. Cynigion Rhywiol Digroeso

Yn aml iawn mae hyn yn gam-drin sy’n seiliedig ar rywedd, a gall fod ar ffurf iaith â gogwydd rywiol iawn neu negeseuon mynych na ofynnwyd amdanynt, sy’n aml o natur rywiol. Ni fydd y person sy’n anfon y negeseuon yn meddwl a yw’r person arall eisiau derbyn y cynigion hyn.

Darganfyddwch isod sut i riportio cynigion rhywiol digroeso i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: