Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Bwlio neu Aflonyddu

  1. Cyngor
  2. Bwlio neu Aflonyddu

Gall hyn gynnwys iaith niweidiol sy’n targedu unigolyn neu grŵp o bobl, trolio, taenu sïon a chau pobl allan o gymunedau ar-lein. Yn achos aflonyddu, mae’r bygythiad yn cael ei ailadrodd ac mae wedi’i fwriadu er mwyn achosi gofid. Dylid riportio aflonyddu sy’n digwydd dro ar ôl tro i’r heddlu.

Darganfyddwch isod sut i riportio bwlio neu aflonyddu i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio’n aml: